HTML-import och -export

NÀr du exporterar en fil som HTML dokument inkluderas beskrivning och anvÀndardefinierade filegenskaper som META-taggar mellan HEAD-taggarna i det exporterade dokumentet. META-taggar visas inte i webblÀsare och anvÀnds för att inkludera information, t.ex. nyckelord för sökmotorer pÄ webbsidan. Om du vill ange egenskaperna för det aktuella dokumentet vÀljer du Arkiv - Egenskaper, klickar pÄ nÄgon av flikarna Beskrivning eller AnvÀndare och skriver informationen som du vill inkludera.

Följande filegenskaper konverteras till META-taggar nÀr du exporterar en fil som ett HTML dokument:

Filegenskap

<TITLE>

Ämne

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="FÀltinnehÄll">

Nyckelord

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="FÀltinnehÄll">

Beskrivning

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="FÀltinnehÄll">

InfofÀlt 1...4

<META NAME="InfofÀltnamn" CONTENT="FÀltnamn">


Symbolen Info

NÀr du importerar HTML som innehÄller de hÀr META-taggarna lÀggs innehÄllet i taggarna till i motsvarande filegenskapsruta i LibreOffice.


Symbolen Tips

Nyckelord mÄste separeras med kommatecken. Ett nyckelord kan innehÄlla tomma tecken eller semikolon.


Importtips

NÀr du importerar ett HTML dokument konverteras följande META-taggar automatiskt till LibreOffice-fÀlt: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> och <META NAME="..." ...> , dÀr NAME motsvarar AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS eller CLASSIFICATION.

Skript, kommentarer och META-taggar som placeras direkt före en TABLE-tagg infogas i den första cellen i tabellen.

Skript och META-taggar i rubriken pÄ ett HTML dokument importeras och förankras i det första stycket i dokumentet.

Du kan stĂ€lla in alternativ för HTML-taggar genom att vĂ€lja – LĂ€s in/spara – HTML-kompatibilitet. En kĂ€nd META-tagg innehĂ„ller antingen "HTTP-EQUIV" eller "NAME" och importeras som LibreOffice-kommentarer. Det finns dock ett undantag: <META NAME="GENERATOR"...> ignoreras.

Exporttips

Kommentars- och skriptfÀlt i början av det första stycket exporteras som HTML-dokumentets rubrik (header-fÀlt). Om dokumentet inleds med en tabell sÄ exporteras det första stycket i den första cellen som HTML-dokumentets rubrik.

Please support us!