HTML-import och -export

When you export a file to an HTML document, the description and the user-defined file properties are included as META tags between the HEAD tags of the exported document. META tags are not displayed in a Web browser, and are used to include information, such as keywords for search engines on your Web page. To set the properties of the current document, choose File - Properties, click the Description or Custom Properties tabs, and then type the information you want.

Följande filegenskaper konverteras till META-taggar när du exporterar en fil som ett HTML dokument:

ODF Property

HTML Tags

Title

<TITLE>

Ämne

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Fältinnehåll">

Nyckelord

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Fältinnehåll">

Beskrivning

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Fältinnehåll">

Custom Properties

<META NAME="Custom field name" CONTENT="Custom field content">


note

När du importerar HTML som innehåller de här META-taggarna läggs innehållet i taggarna till i motsvarande filegenskapsruta i LibreOffice.


tip

Nyckelord måste separeras med kommatecken. Ett nyckelord kan innehålla tomma tecken eller semikolon.


Importtips

När du importerar ett HTML dokument konverteras följande META-taggar automatiskt till LibreOffice-fält: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> och <META NAME="..." ...> , där NAME motsvarar AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS eller CLASSIFICATION.

Skript, kommentarer och META-taggar som placeras direkt före en TABLE-tagg infogas i den första cellen i tabellen.

Skript och META-taggar i rubriken på ett HTML dokument importeras och förankras i det första stycket i dokumentet.

Du kan ställa in alternativ för HTML-taggar genom att välja – Läs in/spara – HTML-kompatibilitet. En känd META-tagg innehåller antingen "HTTP-EQUIV" eller "NAME" och importeras som LibreOffice-kommentarer. Det finns dock ett undantag: <META NAME="GENERATOR"...> ignoreras.

Exporttips

Kommentars- och skriptfält i början av det första stycket exporteras som HTML-dokumentets rubrik (header-fält). Om dokumentet inleds med en tabell så exporteras det första stycket i den första cellen som HTML-dokumentets rubrik.

Stötta oss!