Dokumentlista

Här visas en lista med alla öppna dokumentfönster (dokument). Även delade aktivitetsfönster visas. Det aktiva dokumentet indikeras av en bockmarkering framför namnet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Window - List of open documents.


Stötta oss!