Nytt fönster

Öppnar ett nytt fönster som visar innehållet i det aktuella fönstret. Du kan nu visa olika delar av dokumentet samtidigt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Window - New Window.


Ändringar som görs i det ena dokumentfönstret syns automatiskt i alla fönster som är öppna för det dokumentet.

Stötta oss!