Redigera användarordlista

Lägg till och ta bort poster som används för Hangul/Hanja-konvertering.

Bok

Markera den användarordlista som du vill redigera.

Original

Markera posten i den aktuella ordlistan som du vill redigera. Om du vill kan du också skriva en ny post i den här rutan. Om du vill flytta från rutan Original till den första textrutan i området Förslag trycker du på Retur.

Förslag (högst 8)

Skriv ett förslag på ersättning för den post som är markerad i textrutan Original. Ersättningsordet får innehålla högst åtta tecken.

Nytt

Infogar den aktuella ersättningsdefinitionen i ordlistan.

Radera

Tar bort den markerade posten.

Stötta oss!