Alternativ för Hangul/Hanja

Definiera alternativ för Hangul/Hanja-konvertering.

Användarordlistor

Visar alla användarordlistor. Markera kryssrutan bredvid den ordlista som du vill använda. Avmarkera kryssrutan bredvid den ordlista som du inte vill använda.

Nytt

Öppna dialogrutan Ny ordlista där du kan skapa en ny ordlista.

Namn

Ange ett namn på ordlistan. Om du vill visa den nya ordlistan i listrutan Användarordlistor klickar du på OK.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera användarordlista där du kan redigera användardefinierade ordlistor.

Radera

Tar bort den markerade användarordlistan.

Alternativ

Anger fler alternativ för alla ordlistor.

Ignorera efterställt ord

Ignorerar positionstecken i slutet av koreanska ord när du söker i en ordlista.

Visa de senast använda posterna först

Visar den föreslagna ersättningen som du senast markerade som den första posten i listan.

Ersätt alla unika poster automatiskt

Ersätter ord automatiskt där det bara finns ett förslag på ersättning.

Stötta oss!