XML-filterutdata

Visar testresultatet för ett XML-filter.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Tools - Macros - XML Filter Settings.


Testresultatet för en XSLT-stilmall för import eller export visas i fönstret XML-filterutdata. Om du vill kan du ocksÄ validera filterutdatan.

Validera

Validerar innehÄllet i fönstret XML-filterutdata.

Fönstret delas upp i tvÄ omrÄden och valideringens resultat visas i det undre omrÄdet.

Please support us!