XML-filterutdata

Visar testresultatet för ett XML-filter.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Macros - XML Filter Settings.


Testresultatet för en XSLT-stilmall för import eller export visas i fönstret XML-filterutdata. Om du vill kan du också validera filterutdatan.

Validera

Validerar innehållet i fönstret XML-filterutdata.

Fönstret delas upp i två områden och valideringens resultat visas i det undre området.

Stötta oss!