Testa XML-filter

Testar de XSLT-stilmallar som används av det markerade XML-filtret.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Macros - XML Filter Settings.


Exportera

XSLT för export

Visar filnamn för det XSLT-filter som du angav under fliken Transformering.

Transformera dokument

Visar filnamnet på det dokument som du vill använda för att testa XSLT-filtret.

Genomsök

Locate the file that you want to apply the XML export filter to. The XML code of the transformed file is opened in your default XML editor after transformation.

Aktuellt dokument

The front-most open file that matches the XML filter criteria will be used to test the filter. The current XML export filter transforms the file and the resulting XML code is displayed in the XML Filter output window.

Importera

XSLT för import

Displays the file name of the XSLT filter that you entered on the Transformation tab page.

Dokumentmall för import

Displays the file name of the template that you entered on the Transformation tab page.

Transformera fil

Visa källtext

Opens the XML source of the selected document in your default XML editor after importing.

Genomsök

Opens a file selection dialog. The selected file is opened using the current XML import filter.

Senaste fil

Re-opens the document that was last opened with this dialog.

Stötta oss!