Tarnsformering

Ange eller redigera filinformation för ett XML-filter.

Så här använder du det här kommandot...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


DocType

Ange DOCTYPE för XML-filen.

Den allmänna identifieraren används för att hitta filter när du öppnar en fil utan att ange filter.

Genomsök

Opens a file selection dialog.

XSLT för export

Om det här är ett exportfilter skriver du filnamnet på den XSLT-stilmall som ska användas för export.

XSLT för import

Om det här är ett importfilter skriver du filnamnet på den XSLT-stilmall som ska användas för import.

Dokumentmall för import

Ange namnet på den dokumentmall du vill använda för import. I dokumentmallen är formatmallar definierade så att de visar XML-taggar.

Sökvägen till den katalog som innehåller mallen måste finnas i – LibreOffice – Sökvägar. När du öppnar en XML-fil vars filter använder dokumentmallen så öppnas dokumentmallen först. I dokumentmallen kan du ställa in LibreOffice-formatmallar så att de visar XML-taggar i XML-dokumentet.

Stötta oss!