Allmänt

Ange eller redigera allmän information för ett XML-filter.

Så här använder du det här kommandot...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


Filternamn

Ange det namn du vill visa i listrutan i dialogrutan XML-filterinställningar. Namnet måste vara unikt.

Program

Markera det program som du vill använda med filtret.

Namn på användargränssnitt

Ange det namn som ska visas i rutan Filtyp i fildialogrutor. Namnet måste vara unikt. För importfilter visas namnet i rutan Filtyp i dialogrutan Öppna. För exportfilter visas namnet i rutan Filformat i dialogrutan Exportera.

Filnamnstillägg

Ange det filnamnstillägg som ska användas när du öppnar en fil utan att ange ett filter. LibreOffice använder filnamnstillägget för att bestämma vilket filter som ska användas.

Kommentarer

Skriv en kommentar (valfritt).

Stötta oss!