XML-filter

Visa och redigera inställningarna för ett XML-filter.

Så här använder du det här kommandot...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


Stötta oss!