XML-filterinställningar

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Tools - XML Filter Settings.

Från gränssnittet med flikar:

On the Tools menu of the Tools tab, choose XML Filter Settings.


Termen XML-filter används i följande text som en förkortning av den mer exakta beskrivningen XSLT-baserat filter.

Term

Beskrivning

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. XSLT-filer kallas också XSLT-stilmallar.


note

XHTML-exportfiltret skapar giltiga utdata av typen "XHTML 1.0 Strict" för Writer-, Calc-, Draw- och Impress dokument.


Filterlista

Välj ett eller flera filter och klicka sedan på en av knapparna.

Listan visar de installerade filtrens namn och typ.

  1. Markera ett filter genom att klicka på det.

  2. Du kan markera flera filter genom att trycka på Skift eller .

  3. Om du vill redigera ett filter dubbelklickar du på dess namn.

Nytt

Öppnar en dialog med namnet på det nya filtret.

Redigera

Öppnar en dialog med namnet på den valda filen.

Testa XSLT:er

Öppnar en dialog med namnet på den valda filen.

Radera

Raderar den markerade filen när du har bekräftat nästa dialogruta.

Spara som paket

Visar dialogrutan Spara som där du kan spara den markerade filen som ett XSLT-filterpaket (*.jar).

Öppna paket

Visar dialogrutan Öppna där du kan öppna ett filter från ett XSLT-filterpaket (*.jar).

Hjälp

Visar hjälpsidan för denna dialog.

Stäng

Stänger dialogen.

Stötta oss!