Events

Tilldelar makron till programhändelser. Det tilldelade makrot körs automatiskt varje gång den markerade händelsen inträffar.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Customize - Events tab.


Spara i

Select first where to save the event binding, in the current document or in LibreOffice.

note

Ett makro som sparas med ett dokument kan bara köras när det dokumentet är öppet.


The big list box lists the events and the assigned macros. After you selected the location in the Save In list box, select an event in the big list box. Then click Assign Macro.

Tilldela makro

Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event.

Assign Component...

Opens the Assign Component dialog to set a custom UNO command for the selected event.

note

Component assignment is proposed for controls in the Dialog Editor.


Ta bort makro

Deletes the macro or component assignment for the selected event.

Stötta oss!