Byt ikon

Ikoner

Visar vilka ikoner som finns i LibreOffice. Om du vill byta ut ikonen som du har markerat i dialogrutan Anpassa klickar du på en ikon och sedan på OK.

Importera

Lägger till nya ikoner i listan över ikoner. En dialogruta visas i vilken den eller de valda ikonerna importeras till den interna ikonkatalogen i LibreOffice.

Symbolen Info

You can only import icons that are in the PNG file format and that are 16 × 16 or 24 × 24 pixels in size.


Klicka om du vill ta bort den valda ikonen från listan. Endast användardefinierade ikoner kan tas bort.

Stötta oss!