Tangentbord

Tilldelar eller redigerar kortkommandona för LibreOffice-kommandon eller LibreOffice Basic-makron.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


You can assign or edit shortcut keys for the current application or for all LibreOffice applications. To assign a key for all applications, choose the LibreOffice radio button in the top right corner.

To assign or modify a shortcut key: select a command in the Function list, select the key combination to be assigned in the Shortcut Keys list, then click Assign.

If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list. It is possible to assign the same function to more than one key.

A shortcut key assigned to a particular application overrides the shortcut key setting made in LibreOffice for all applications.

note

Undvik att tilldela kortkommandon som används av operativsystemet.


Tangentkombinationer

Lists the shortcut keys and the associated commands. When inside this panel, use a shortcut key to quickly jump to it.

Funktioner

Visar de funktionskategorier och LibreOffice-funktioner som du kan tilldela kortkommandon.

Kategori

Visar tillgängliga funktionskategorier. Om du vill tilldela kortkommandon till formatmallar öppnar du kategorin "Formatmallar".

Funktion

Lists functions that can be assigned to a shortcut key.

Tangenter

Visar det kortkommando som är tilldelat den markerade funktionen.

LibreOffice

Visar kortkommandon som är gemensamma för alla LibreOffice-program.

Visar kortkommandon för det aktuella LibreOffice-programmet.

Assign

Tilldelar den tangentkombination som är markerad i listan Tangentkombinationer till det kommando som är markerat i listan Funktion.

Delete

Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.

Läs in...

Ersätter kortkommandokonfigurationen med en tidigare sparad konfiguration.

Spara

Sparar den aktuella kortkommandokonfigurationen så att du kan ladda den senare.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!