Flytta-menyn

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Move.


Menyposition

Flyttar den markerade menyposten en position upp eller ned i menyn när du klickar på en pilknapp.

Up and Down arrow buttons

Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands.

tip

You can drag and drop the selected command to move it to the position you want.


Stötta oss!