Ny meny

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Add.


Menynamn

Ange ett namn på menyn. Om du vill koppla en snabbtangent till namnet skriver du ett tilde-tecken (~) före den aktuella bokstaven.

Menyposition

Flyttar markerad menypost en position upp eller ned i menyn när du klickar på pilknapparna.

Up and Down arrow buttons

Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands.

tip

You can drag and drop the selected command to move it to the position you want.


Stötta oss!