Anpassa

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Customize.


Du kan anpassa kortkommandon och makrotilldelningar för det aktuella programmet, eller för alla LibreOffice-program.

Du kan också spara och ladda enskilda användardefinierade inställningar för menyer, kortkommandon och symbollister.

Menyer

Lets you customize LibreOffice menus for all modules.

Verktygsrader

Lets you customize LibreOffice toolbars.

Context Menus

Lets you customize LibreOffice context menus for all modules.

Tangentbord

Tilldelar eller redigerar kortkommandona för LibreOffice-kommandon eller LibreOffice Basic-makron.

Events

Tilldelar makron till programhändelser. Det tilldelade makrot körs automatiskt varje gång den markerade händelsen inträffar.

Stötta oss!