Lägga till bibliotek

Leta upp det bibliotek för LibreOffice Basic som du vill lägga till i den aktuella listan och klicka sedan på Öppna.

Filnamn:

Skriv ett namn eller sökvägen till biblioteket som du vill lägga till. Du kan också markera ett bibliotek i listan.

Alternativ

Infoga som referens (endast läsning)

Lägger till det markerade biblioteket som en skrivskyddad fil. Biblioteket laddas om varje gång du startar LibreOffice.

Ersätt existerande bibliotek

Ersätter ett bibliotek som har samma namn som det aktuella biblioteket.

Stötta oss!