Ordna makron

Öppnar en undermeny med länkar till dialogrutor där du kan ordna makron och skript.

LibreOffice Basic

Öppnar en dialogruta där du kan ordna LibreOffice Basic-makron.

JavaScript

Opens a dialog where you can organize Javascript scripts.

BeanShell

Opens a dialog where you can organize Java scripts.

Python

Opens a dialog where you can run Python scripts.

Stötta oss!