Spela in makro

Spelar in ett nytt makro. Endast tillgängligt om makroinspelning är aktiverat under - LibreOffice - Avancerat.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Macros - Record Macro.


Avsluta registrering

Avslutar inspelningen av ett makro.

Stötta oss!