Spela in makro

Records a new macro.

note

Only available, if macro recording feature is enabled in - LibreOffice - Advanced.


Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Tools - Macros - Record Macro.

Från gränssnittet med flikar:

On the Tools menu of the Tools tab, choose Record Macro.

Från verktygslisterna:

Icon Record Macro

Record Macro


Avsluta registrering

Avslutar inspelningen av ett makro.

Stötta oss!