Makron

Låter dig spela in och redigera makron.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Tools - Macros.


Spela in makro

Records a new macro.

Run Macro

Selects the Basic macro to run. Locate the macro by selecting the container, library, module and macro name.

Edit Macros

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

Ordna makron

Öppnar en undermeny med länkar till dialogrutor där du kan ordna makron och skript.

Digital signatur

Lägger till och tar bort digitala signaturer i makron. Du kan också visa certifikat i dialogrutan.

Organize Dialogs

Öppnar fliken Dialogrutor i Administrera makron.

Stötta oss!