LibreOffice Basic Macros

Öppnar en dialogruta där du kan strukturera makron.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Makronamn

Visar namnet på det valda makrot. För att skapa eller ändra namnet på ett makro, skriv in ett namn här.

Makro från / Spara makro i

Listar biblioteken och modulerna där du kan öppna och spara makron. Om du vill spara ett makro med ett visst dokument, öppnar du dokumentet och öppnar den här dialogrutan.

Kör/Spara

Runs or saves the current macro.

Tilldela

Öppnar dialogrutan Anpassa där du kan tilldela det markerade makrot till ett menykommando, en verktygsrad eller en händelse.

Redigera

Startar LibreOffice Basic-redigeraren och öppnar det markerade makrot eller dialogrutan för redigering.

Nytt/Radera

Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Nytt bibliotek

Sparar det inspelade makrot i ett nytt bibliotek.

Ny modul

Sparar det inspelade makrot i en ny modul.

Organizer

Öppnar dialogrutan Administrera makron där du kan lägga till, redigera och ta bort befintliga makromoduler, dialogrutor och bibliotek.

Stötta oss!