Position

Set indent, spacing, and alignment options for numbering symbols, such as numbers or bullets, to ordered and unordered lists.

Så här använder du det här kommandot...


Nivå

Select the level(s) that you want to modify. To apply the options to all the levels, select “1-10”.

Position and Spacing

note

This page shows the position controls used in all versions of LibreOffice Writer. Some documents (produced by other applications) use another method for positioning and spacing. Opening such documents will show the position controls documented in Position for List styles (legacy).


Justerad vid

Ange avståndet från vänster sidmarginal som numreringstecknet ska justeras mot.

Placering av numrering

Ange justeringen av numreringstecknen. Välj "Vänster" för att justera numreringstecknet så att det startar direkt vid läget "Justerat vid", "Höger" för att justera tecknet så att det slutar precis före läget "Justerat vid" eller "Centrerad" för att centrera tecknet vid läget "Justera vid".

note

Alternativet Justering av numrering anger inte justeringen för stycket.


Numrering följt av

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

Tab stop at

Om du väljer att en tabb ska komma efter numreringen kan du ange ett icke-negativt värde som tabbens placering.

Indrag vid

Ange avståndet från vänster sidmarginal till början av samtliga rader i det numrerade stycket som följer den första raden.

Standard

Återställer indraget och avståndet till de fördefinierade värdena.

Förhandsgranska

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!