Customize

Sets the formatting options for ordered or unordered lists. If you want, you can apply formatting to individual levels in the list hierarchy.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Bullets and Numbering.


Markera den nivå/de nivåer du vill ändra, och ange sedan vilken formatering du vill använda.

Nivå

Markera den nivå/de nivåer du vill ange formateringsalternativ för. Den markerade nivån visas framhävd i förhandsgranskningen.

Numbering

Number

Select a numbering scheme for the selected levels.

Urval

Beskrivning

1, 2, 3, ...

Arabiska siffror

A, B, C, ...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Versala romerska siffror

i, ii, iii, ...

Gemena romerska siffror

1st, 2nd, 3rd, ...

Ordinal numerals

One, Two, Three, ...

Cardinal numerals

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...

Punkt

Adds a character bullet to the beginning of a line. Select this option, use the Character style drop-down menu to choose the bullet character style, and then press the Select button to open the Special Characters dialog to choose the bullet character.

Graphics

Visar punktlistan i form av en bild. Markera alternativet och klicka därefter på Välj och bläddra fram till den bild du vill använda. Bilden bäddas in i dokumentet.

Grafik länkad

Visar punkten i form av en bild. Markera alternativet, klicka på Välj och bläddra fram till den bild du vill använda. Bilden infogas i form av en länk till bildfilen.

Ingen

Does not apply a numbering scheme.


The availability of the following fields depends on the numbering scheme that you select in the Number box.

Börja med

Ange ett nytt startnummer för den aktuella nivån.

Framför

Ange ett tecken eller texten som ska visas framför numret i listan.

Bakom

Enter a character or the text to display behind the number in the list. If you want to create an ordered list that uses the style "1.)", enter ".)" in this box.

Om Du har valt alternativet Grafik under Numrering:

Graphics

Markera det grafiska objektet eller leta reda på grafikfilen som du vill använda som punktuppställningstecken.

Bredd

Ange en bredd för grafikobjektet.

Höjd

Ange en höjd för grafikobjektet.

Anpassa proportionellt

Behåller storleksproportionerna för grafikobjektet.

Justering

Välj justeringsalternativ för grafikobjektet.

Stötta oss!