Image

Displays the different graphics that you can use as bullets in an unordered list.

Så här använder du det här kommandot...

Open the Bullets and Numbering dialog, select Image.


Urval

Klicka på det grafiska objekt som du vill använda som punktuppställningstecken.

Länka till grafik

Om funktionen är aktiverad visas de grafiska objekten som länkar. Om den däremot inte är aktiverad bäddas de grafiska objekten in i dokumentet.

Stötta oss!