Unordered

Displays different bullet types that you can apply to a list.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Bullets and Numbering - Bullets tab.


note

Det finns endast stöd för punktuppställningstecken för stycken i Writer, Impress och Draw.


Urval

Click the bullet type that you want to use.

Stötta oss!