Punktuppställningstecken

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Bullets and Numbering.

Från kontextmenyn:

Choose List - Bullets and Numbering.

Från gränssnittet med flikar:

From the status bar:

Place cursor on a heading, click on the Outline area.

Från verktygslisterna:

Bullets and Numbering dialog Icon

Bullets and Numbering

Default bullet Default numbering

Long click and select Customize.


Återställ

Återställer ändringar i den nuvarande fliken till hur det var när dialogrutan öppnades. Du får ingen bekräftelse när du stänger dialogrutan.

Stötta oss!