Punktuppställningstecken

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Bullets and Numbering.

On Formatting bar, click

Icon bullet list

Punktuppställningstecken


Numbering and Numbering Styles

Stänga av punktuppställningstecken för enskilda stycken

I dialogrutan Punktuppställningstecken finns följande flikar:

Punktuppställning

Visar de olika punktuppställningarna som du kan använda.

Symbolen Info

Det finns endast stöd för punktuppställningstecken för stycken i Writer, Impress och Draw.


Numbering Style

Visar de olika numreringsformatmallarna som du kan använda.

Disposition

Visar de olika stilar som du kan använda i en hierarkisk lista. LibreOffice stöder upp till nio kapitelnivåer i en listhierarki.

Image

De olika grafiska objekt som du kan använda som punktuppställningstecken och i punktlistor visas.

Position

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Customize

Anger formateringsalternativen för numrerade listor och punktlistor. Om du vill kan du formatera enskilda nivåer i listhierarkin.

Please support us!