Ordkomplettering

Anger alternativ för att automatiskt komplettera ord som du skriver ofta.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Word Completion tab.


Aktivera komplettering av ord

Lagrar ord som du använder ofta, och kompletterar ett ord automatiskt när du skrivit in tre bokstäver som matchar de tre första bokstäverna i ett lagrat ord.

Tillfoga mellanslag

Om du inte lägger till någon interpunktion efter ordet lägger LibreOffice till ett mellanslag. Mellanslaget läggs till så snart du börjar skriva nästa ord.

Visa som tipshjälp

Visar det kompletterade ordet som en tipshjälp.

Samla ord

Lägger till vanliga ord i en lista. Om du vill ta bort ett ord från listan Ordkomplettering markerar du ordet och klickar på Radera post.

När du stänger ett dokument bör du ta bort de ord som du samlat därifrån från listan.

När funktionen är aktiverad rensas listan när du stänger det aktuella dokumentet. När funktionen är inaktiverad är den aktuella ordkompletteringslistan även tillgänglig för andra dokument efter att du har stängt det aktuella dokumentet. Listan är tillgänglig tills du avslutar LibreOffice.

Acceptera med

Markera tangenten som du vill använda när du accepterar en automatisk ordkomplettering.

Symbolen Tips

Tryck på Esc om du inte vill att ordet ska kompletteras automatiskt.


Min. ordlängd

Ange minsta tillåtna ordlängd för att ett ord ska kunna fyllas i med hjälp av ordkompletteringsfunktionen.

Max poster

Ange det största antalet ord som ska lagras i listan för Ordkomplettering.

Ordlista

Visar en lista med de insamlade orden. Listan är giltig tills du stänger det aktuella dokumentet. Om du vill att listan ska vara tillgänglig för andra dokument i den aktuella sessionen inaktiverar du "När du stänger ett dokument bör du ta bort de ord som du samlat därifrån från listan".

Symbolen Info

Om den automatiska rättstavningskontrollen är aktiverad samlas bara ord som rättstavningskontrollen känner igen.


Radera post

Tar bort det markerade ordet eller de markerade orden från för ordkompletteringslistan.

Knapparna i dialogrutan

Återställ

Återställer ändrade värden i flikens innehåll till deras tidigare värden.

Avbryt

Stänger dialogrutan och förkastar alla ändringar.

OK

Sparar alla ändringar och stänger dialogrutan.

Stötta oss!