Regionala alternativ

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Välj om ersättningarna ska göras under inmatningen [I] eller under efterbehandlingen [E].

Lägg till ett fast blanksteg före särskilda skiljetecken i fransk text

Infogar ett fast blanksteg före ";", "!", "?", ":" och "%" när språket är angett till franska (Frankrike, Belgien, Luxemburg, Monaco och Schweiz) och före ":" endast när språket är angett till franska (Kanada).

Formatera suffix för ordningstal (1a ... 1:a)

Formaterar textbeskrivningar av engelska ordningstal som till exempel 1st, 2nd eller 3rd med upphöjda tecken. I engelsk text konverteras till exempel 1st till 1^st.

Symbolen Info

Note that this only applies to languages that have the convention of formatting ordinal numbers as superscript.


Transliterate to Old Hungarian if the text direction is from right to left

Words and numbers are transliterated to Old Hungarian script, if the text direction is from right to left using complex text layout.

Språk som använder komplex textlayout

Replace << and >> with angle quotes

Automatically replaces double less-than and greater-than signs with double angle quotes « and » in several languages, and with single angle quotes ‹ and › in Swiss French.

Single Quotes / Double Quotes

Anger vilka tecken som ska ersätta enkla eller dubbla anföringstecken.

Ersätt

Automatically replaces the default system symbol for the given type of quotation marks with the special character that you specify.

Vid ordets början ...

Select the special character that will automatically replace the current opening quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Vid ordets slut ...

Select the special character that will automatically replace the current closing quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Standard

Resets the quotation marks to the default symbols.

Knapparna i dialogrutan

Återställ

Återställer ändrade värden i flikens innehåll till deras tidigare värden.

Avbryt

Stänger dialogrutan och förkastar alla ändringar.

OK

Sparar alla ändringar och stänger dialogrutan.

Stötta oss!