Undantag

Ange de förkortningar och bokstavskombinationer som du inte vill ska korrigeras automatiskt i LibreOffice.

Vilka undantag som är tillgängliga påverkas av de aktuella språkinställningarna. Om du vill kan du ändra språkinställningarna genom att välja ett annat språk i rutan Ersättning och undantag för språk.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Exceptions tab.


Ersättning och undantag för språk:

Markera språket som du vill skapa eller redigera ersättningsregler för. LibreOffice söker först efter undantag som definierats för det språk som gäller för det aktuella textavsnittet, sedan söks återstående språk igenom.

Förkortningar efter vilka ingen stor bokstav följer.

Skriv en förkortning följt av en punkt och klicka sedan på Ny. Detta förhindrar LibreOffice från att automatiskt ändra första bokstaven i ordet som kommer efter punkten till en versal.

Visar de förkortningar som inte korrigeras automatiskt. Du kan ta bort en post från listan genom att markera den och klicka på Radera.

Words with TWo INitial CApitals or sMALL iNITIAL

Type the word or abbreviation that starts with two capital letters or a small initial that you do not want LibreOffice to change to one initial capital. For example, enter PC to prevent LibreOffice from changing PC to Pc. Enter eBook to prevent an automatic change to Ebook.

Lists the words or abbreviations that start with two initial capitals or small initial that are not automatically corrected. All words which start with two capital letters or small initial are listed in the field. To remove an item from the list, select the item, and then click Delete.

Nytt

Lägger till den aktuella posten i listan med undantag.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.

Lägg till automatiskt

Adds autocorrected abbreviations or autocorrected words that start with two capital letters to the corresponding list of exceptions, if the autocorrection is immediately undone by pressing +Z.

This feature is relevant when the Capitalize first letter of every sentence option or the Correct TWo INitial CApitals option are selected in the [T] column on the Options tab of this dialog, and Tools - AutoCorrect - While Typing is enabled.

Knapparna i dialogrutan

Återställ

Återställer ändrade värden i flikens innehåll till deras tidigare värden.

Avbryt

Stänger dialogrutan och förkastar alla ändringar.

OK

Sparar alla ändringar och stänger dialogrutan.

Stötta oss!