Ersättning

Redigerar ersättningstabellen för automatisk korrigering eller ersätter ord och förkortningar i dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Replace tab.


Ersättning och undantag för språk:

Markera språket som du vill skapa eller redigera ersättningsregler för. LibreOffice söker först efter undantag som definierats för det språk som gäller för det aktuella textavsnittet, sedan söks återstående språk igenom.

Ersättningstabell

Lists the entries for automatically replacing words, abbreviations or word parts while you type. To add an entry, enter text in the Replace and With boxes, and then click New. To edit an entry, select it, change the text in the With box, and then click Replace. To delete an entry, select it, and then click Delete.

You can use the AutoCorrect feature to apply a specific character format to a word, abbreviation or a word part. Select the formatted text in your document, open this dialog, clear the Text only box, and then enter the text that you want to replace in the Replace box.

Ersätt

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type.

The wildcard character sequence .* can match anything before or after the replace string. For example:

Enter

Autocorrected Result

i18ns

internationals

i18nization

internationalization

i18nized

internationalized


tip

To enter time values using the number pad, use the replace pattern .*...* and : as the replacement text. Now 10..30 is replaced automatically with 10:30.


med:

Ange den text, grafik, ram eller OLE-objekt som du vill ersätta texten i rutan Ersätt med. Om du har markerat text, ett grafiskt objekt, en ram eller ett OLE-objekt i dokumentet har aktuell information redan matats in här.

Bara text

Sparar inmatningen i rutan med utan formatering. När ersättningen görs använder texten samma format som dokumenttexten.

Nytt

Lägger till eller ersätter en post i ersättningstabellen.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.

Knapparna i dialogrutan

Återställ

Återställer ändrade värden i flikens innehåll till deras tidigare värden.

Avbryt

Stänger dialogrutan och förkastar alla ändringar.

OK

Sparar alla ändringar och stänger dialogrutan.

Stötta oss!