Alternativ

Markera alternativen för automatisk korrigering av fel medan du skriver, och klicka sedan på OK.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Använd ersättningstabell

Om du skriver en bokstavskombination som matchar ett kortkommando ersättningstabell ersätts bokstavskombinationen med ersättningstexten.

KOrrigera två versaler i BÖrjan av ordet

Om du skriver två stora bokstäver i början av ett ord ersätts den andra stora bokstaven automatiskt med liten bokstav, så att t.ex. ORd blir Ord.

note

No corrections are made to entries found in an applicable spelling dictionary.


Börja varje mening med stor bokstav

Capitalizes the first letter of every sentence

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Symbolen Info

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


Känn igen URL

Skapar automatiskt en länk när du skriver en URL.

Ersätt tankstreck

Ersätt ett eller två bindestreck med ett långt tankstreck (se följande tabell).

Text will be replaced after you type a trailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits 0 to 9. N represents digits only.

Text som du skriver in:

Resultat som du får:

A - B (A, blanksteg, minus, blanksteg, B)

A - B (A, blanksteg, kort tankstreck, blanksteg, B)

A -- B (A, blanksteg, minus, minus, blanksteg, B)

A - B (A, blanksteg, kort tankstreck, blanksteg, B)

A--B (A, minus, minus, B)

A-B (A, långt tankstreck, B)
(se not under tabellen)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, en-dash, N)

A-B (A, minus, B)

A-B (oförändrad)

A -B (A, blanksteg, minus, B)

A -B (oförändrad)

A --B (A, blanksteg, minus, minus, B)

A -B (A, blanksteg, kort tankstreck, B)


note

If the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


Ignorera dubbla blanksteg

Ersätter två eller flera blanksteg i följd med ett enda blanksteg.

Correct accidental use of cAPS LOCK key

Inverts a capitalized word entered with the Caps Lock key enabled, after a space is entered, and disables the Caps Lock key. For example, entering Libre with Caps Lock enabled appears as lIBRE, which is converted automatically to Libre.

Knapparna i dialogrutan

Återställ

Återställer ändrade värden i flikens innehåll till deras tidigare värden.

Avbryt

Stänger dialogrutan och förkastar alla ändringar.

OK

Sparar alla ändringar och stänger dialogrutan.

Stötta oss!