Thesaurus

Öppnar en dialogruta för att ersätta det aktuella ordet med en synonym eller en närliggande term.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Tools - Thesaurus.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Review - Thesaurus.

On the Review menu of the Review tab, choose Thesaurus.

Från verktygslisterna:

Icon Thesaurus

Thesaurus

Från tangentbordet:

+ F7


warning

Synonymordlistor är inte tillgängliga för alla språk.


Aktuellt ord

Visar det aktuella ordet, eller en närliggande term som du har valt genom att dubbelklicka på en rad i listan Alternativ. Du kan skriva text som du vill söka efter direkt i den här rutan.

Vänsterpil

Återskapar tidigare innehåll i textrutan "Aktuellt ord".

Alternativ

Klicka på en post i listan Alternativ för att kopiera den närliggande termen till textrutan "Ersätt med". Dubbelklicka på en post för att kopiera den närliggande termen till textrutan "Aktuellt ord" och söka efter den termen.

Ersätt med

Ordet eller orden i textrutan "Ersätt med" ersätter det ursprungliga ordet i dokumentet när du klickar på knappen Ersätt. Du kan också skriva in text direkt i den här rutan.

Språk

Select a language for the thesaurus. You can install languages with a thesaurus library from the Extensions web page.

Stötta oss!