Redigera ordlista

Redigera termerna för kinesisk konvertering.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion - Edit terms button. Asian language support must be enabled.


Symbolen Info

Du kan använda den här dialogrutan för att redigera, lägga till eller ta bort poster från konverteringsordlistan. Konverteringsordlistans filsökväg är user/wordbook/commonterms.ctd. Det går inte att ta bort standardposterna i den här filen.


Traditionell kinesiska till förenklad kinesiska

Konverterar traditionell kinesiska till förenklad kinesiska.

Förenklad kinesiska till traditionell kinesiska

Konverterar förenklad kinesiska till traditionell kinesiska.

Omvänd mappning

Lägger automatiskt till den omvända avbildningsriktningen i listan för varje ändring du anger.

Term

Ange den text som ska ersättas med avbildningstermen.

Avbilda

Ange den text som du vill ersätta termen med.

Egenskap

Definierar klasen för den markerade termen.

Lägg till

Lägger till termen i konverteringsordlistan. Om termen redan finns i ordlistan så är det den nya termen som gäller.

Modifiera

Sparar den ändrade posten i databasfilen.

Radera

Raderar den markerade användardefinierade posten från ordlistan.

Stötta oss!