Kinesisk konvertering

Converts the selected Chinese text from one Chinese writing system to the other. If no text is selected, the entire document is converted. You can only use this command if you enable Asian language support in - Languages and Locales - General.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion. Asian language support must be enabled.


Conversion Direction

Select the conversion direction.

Traditional Chinese to simplified Chinese

Konverterar traditionella kinesiska texttecken till förenklade kinesiska texttecken. Konvertera den markerade texten genom att klicka på OK. Om ingen text är markerad konverteras hela dokumentet.

Simplified Chinese to traditional Chinese

Konverterar förenklade kinesiska texttecken till traditionella kinesiska texttecken. Konvertera den markerade texten genom att klicka på OK. Om ingen text är markerad konverteras hela dokumentet.

Common Terms

Common terms are words that have the same meaning in traditional and simplified Chinese but are written with different characters.

Translate common terms

Konverterar ord med två eller flera tecken som finns i listan över gemensamma termer. När listan är genomsökt konverteras resten av texten tecken för tecken.

Redigera termer

Öppnar dialogrutan Redigera ordlista där du kan redigera listan över konverteringstermer.

Stötta oss!