Språk

Öppnar en undermeny där du kan välja språkspecifika kommandon.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Tools - Language.

Från gränssnittet med flikar:

On the Review menu of the Review tab choose one of the language commands.

Från verktygslisterna:

Icon Manage Language

Manage Language


Konvertera hangul/hanja

Converts the selected Korean text from Hangul to Hanja or from Hanja to Hangul. The menu command can only be called if you enable Asian language support under - Languages and Locales - General, and if a text formatted in Korean language is selected.

Kinesisk konvertering

Converts the selected Chinese text from one Chinese writing system to the other. If no text is selected, the entire document is converted. You can only use this command if you enable Asian language support in - Languages and Locales - General.

Thesaurus

Öppnar en dialogruta för att ersätta det aktuella ordet med en synonym eller en närliggande term.

Det finns fler ordlistor online

Öppnar standardwebbläsaren på tilläggssidan för ordböcker.

Stötta oss!