Text Attributes

Bestämmer layout och förankringsegenskaper för text i det markerade ritobjektet eller textobjektet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - .


Det här kommandot är endast tillgängligt för ritobjekt som kan innehålla text, t.ex. rektanglar men inte linjer.

Text

Bestämmer layout och förankringsegenskaper för text i det markerade ritobjektet eller textobjektet.

Löptext

Lägger till en animationseffekt i det markerade ritobjektets text.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!