Fördelning

Fördelar tre eller flera markerade objekt jÀmnt lÀngs horisontal- eller vertikalaxeln. Du kan Àven fördela avstÄndet mellan objekten.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Shape - Distribution (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Distribution (LibreOffice Impress).


Objekten fördelas relativt det yttersta objektet i markeringen.

Horisontell

Ange den horisontella fördelningen för de markerade objekten.

Ingen

Fördelar inte objekten horisontellt.

VĂ€nster

Fördelar de markerade objekten sÄ att deras vÀnstra kanter har samma avstÄnd frÄn varandra.

Mitten

Fördelar de markerade objekten sÄ att deras horisontella centrum har samma avstÄnd frÄn varandra.

AvstÄnd

Fördelar de markerade objekten horisontellt sÄ att de har samma avstÄnd frÄn varandra.

Höger

Fördelar de markerade objekten sÄ att deras högra kanter har samma avstÄnd frÄn varandra.

Vertikal

Ange den vertikala fördelningen för de markerade objekten.

Ingen

Fördelar inte objekten vertikalt.

Uppe

Fördelar de markerade objekten sÄ att deras översta kanter har samma avstÄnd frÄn varandra.

Mitten

Fördelar de markerade objekten sÄ att deras vertikala centrum har samma avstÄnd frÄn varandra.

AvstÄnd

Fördelar de markerade objekten vertikalt sÄ att de samma avstÄnd frÄn varandra.

Nere

Fördelar de markerade objekten sÄ att deras nedersta kanter har samma avstÄnd frÄn varandra.

Please support us!