Dölj fält

Döljer den markerade kolumnen (kolumnerna). Om du vill visa dolda kolumner högerklickar du på ett kolumnhuvud och väljer sedan Visa kolumner.

Stötta oss!