Kolumnformatering

Formaterar den markerade kolumnen (kolumnerna).

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Format.


Justering

Bestämmer justeringsalternativ för innehållet i den aktuella cellen, eller de markerade cellerna.

Stötta oss!