Radera rader

Tar bort den markerade raden (raderna).

Så här använder du det här kommandot...

Context menu for a row header in an open database table - Delete Rows.


Det här kommandot kan bara aktiveras om du markerar ikonen Redigera på databasraden eller standardraden.

Stötta oss!