Tabellformat

Formaterar den markerade raden (raderna).

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu of a row header in a database table - choose Table Format.


Ange den formatering och det teckensnitt du vill använda.

Teckeneffekt

Ange vilka teckeneffekter du vill använda.

Stötta oss!