Datakällor

Det här avsnittet innehåller information om hur du genomsöker och redigerar databastabeller.

Databasöversikt

note

Om en tabell har öppnats i utkastläge kan den inte öppnas i datakällvyn. Stäng först utkastvyn eller inaktivera redigeringsläget där.


Datakällvyn

Kommandona för datakällvy finns på verktygsraden Tabelldata och på snabbmenyerna.

Markera poster

Om du vill markera en post i en databastabell klickar du på radhuvudet eller ett radhuvud, och använd sedan Uppåt- och Nedåtpilarna.

I följande tabell beskrivs hur du markerar enskilda element i datakällvyn:

Urval

Åtgärd

Post

Klicka på radhuvudet

Flera poster eller ta bort en markering

Tryck och klicka på radrubriken.

Kolumn

Klicka på kolumnhuvudet

Datafält

Klicka i datafältet

Hela tabellen

Klicka på radhuvudet för kolumnhuvudena


Databaslisten (redigera databastabeller)

Ikon

Gör att du kan redigera, lägga till och ta bort poster från databastabellen.

Klippa ut, kopiera, klistra in data

Du kan klippa ut, kopiera och klistra in tabellfält i datakällvyn. Med datakällvyn kan du dra och släppa poster, vanlig text och tal från andra LibreOffice-filer.

Du kan inte dra och släppa till tabellfält av typerna Ja/Nej, binära, bild och räkning.

note

Dra och släpp fungerar bara i redigeringsläge.


Tabelldatarad

Kontrollera datavyn med verktygsraden Tabelldata.

Navigera i datakällvyn

Använd navigationslisten längst ned i datakällvyn om du vill navigera mellan olika poster.

Första dataposten

Ikon

Gå till första posten i tabellen.

Föregående datapost

Ikon

Gå till föregående post i tabellen.

Datapostnummer

Skriv numret på den post du vill visa och tryck på Retur.

Nästa datapost

Ikon

Gå till nästa post i tabellen.

Sista dataposten

Ikon

Gå till sista posten i tabellen.

Ny datapost

Ikon

Infogar en ny post i den aktuella tabellen. Om du vill skapa en post klickar du på knappen med asterisken (*) längst ned i tabellvyn. En tom rad läggs då till i slutet av tabellen.

Antal poster

Visar antalet poster. "Post 7 av 9(2)" indikerar till exempel att två poster (2) har markerats i en tabell som innehåller 9 poster och att markören befinner sig i post nummer 7.

Utformning av tabeller

Om du vill komma åt kommandona för formatering av tabellen högerklickar du på ett kolumn- eller radhuvud.

Tabellformatering

Formaterar den markerade raden (raderna).

Radhöjd...

Ändrar höjd på den aktuella raden eller de markerade raderna.

Radera rader

Tar bort den markerade raden (raderna).

Kolumnformatering...

Formaterar den markerade kolumnen (kolumnerna).

Kolumnbredd...

Ändrar bredd på den aktuella kolumnen eller de markerade kolumnerna.

Dölj fält

Döljer den markerade kolumnen (kolumnerna). Om du vill visa dolda kolumner högerklickar du på ett kolumnhuvud och väljer sedan Visa kolumner.

Visa alla fält

Visar dolda kolumner. Välj kolumnen som du vill visa i listan eller klicka på Alla om du vill visa alla dolda kolumner.

Stötta oss!