Kolumnbredd

Ändrar bredd på den aktuella kolumnen eller de markerade kolumnerna.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Columns - Width.

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Width.


Du kan också ändra bredd på en kolumn genom att dra i avgränsningen bredvid kolumnhuvudet.

Bredd

Ange den kolumnbredd du vill använda.

Justerar automatiskt kolumnbredden efter det aktuella teckensnittet.

Stötta oss!