Radhöjd

Ändrar höjd på den aktuella raden eller de markerade raderna.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Rows - Height.

Från kontextmenyn:

Open context menu of a row header in an open database table - choose Row Height.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Layout - Row - Row Height.

Choose Home - Row - Row Height.

Från verktygslisterna:

Icon Row Height

Row Height


Höjd

Ange den radhöjd du vill använda.

Standardvärde

Justerar radhöjden till en storlek som baseras på standardmallen. Visningen av befintligt innehåll kan bli avklippt i höjdled. Höjden ökar inte längre automatiskt när innehållet ökar i storlek.

Stötta oss!