Radhöjd

Ändrar höjd på den aktuella raden eller de markerade raderna.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Rows - Height.

Open context menu of a row header in an open database table - choose Row Height.


Höjd

Ange den radhöjd du vill använda.

Standardvärde

Justerar radhöjden till en storlek som baseras på standardmallen. Visningen av befintligt innehåll kan bli avklippt i höjdled. Höjden ökar inte längre automatiskt när innehållet ökar i storlek.

Stötta oss!