Löptext

Lägger till en animationseffekt i det markerade ritobjektets text.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - - Text Animation tab.


Effekter animerad text

Markera effekten som du vill använda och ange sedan effektens egenskaper.

Effekter

Välj den animationseffekt som du vill använda för texten i det markerade ritobjektet. Om du vill ta bort en animationseffekt väljer du Ingen effekt.

Åt vänster

Rullar text från höger till vänster.

Ikon

Åt vänster

Åt höger

Rullar text från vänster till höger.

Ikon

Åt höger

Uppåt

Rullar text från underkant till överkant.

Ikon

Uppåt

Nedåt

Rullar text från överkant till underkant.

Ikon

Nedåt

Egenskaper

Text synlig vid start

När effekten används är texten synlig och inuti ritobjektet.

Text synlig vid avslut

Texten fortsätter att vara synlig när effekten används.

Antal

Ange loopalternativ för animationseffekten.

Kontinuerligt

Spelar animationseffekten kontinuerligt. Om du vill ange hur många gånger effekten ska spelas upp avmarkerar du den här kryssrutan och anger ett tal i rutan Kontinuerligt.

Kontinuerligt

Ange hur många gånger du vill att animationseffekten ska upprepas.

Steglängd

Ange det inkrementerade värdet för textrullningen.

Pixel

Mäter inkrementeringsvärde i pixlar.

Pixel

Ange hur många gånger textrullningen ska inkrementeras.

Fördröjning

Ange hur lång tid som ska förflyta innan effekten upprepas.

Automatisk

LibreOffice bestämmer automatiskt hur lång tid som ska förflyta innan effekten upprepas. Om du vill ange fördröjningen manuellt avmarkerar du den här kryssrutan och anger ett värde i rutan Automatisk.

Rutan Automatiskt

Ange hur lång tid som ska förflyta innan effekten upprepas.

Stötta oss!