Lämna gruppering

Avslutar gruppen så att det inte längre går att redigera de enskilda objekten i gruppen. Om du arbetar i en sammanflätad grupp stängs bara den sammanflätade gruppen.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Från kontextmenyn:

Choose Exit Group.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Draw - Exit Group.

Från verktygslisterna:

Icon Exit Group

Lämna gruppering


Stötta oss!