Lämna gruppering

Avslutar gruppen så att det inte längre går att redigera de enskilda objekten i gruppen. Om du arbetar i en sammanflätad grupp stängs bara den sammanflätade gruppen.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Exit Group.

Icon Exit Group

Lämna gruppering


Stötta oss!