Lämna gruppering

Avslutar gruppen så att det inte längre går att redigera de enskilda objekten i gruppen. Om du arbetar i en sammanflätad grupp stängs bara den sammanflätade gruppen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Group - Exit Group (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Exit Group (drawing documents).

Open context menu - choose Exit Group.

Ikon

Lämna gruppering


Please support us!