Gå in i gruppering

Öppnar den markerade grupperingen så att de enskilda objekten kan redigeras. Om den markerade grupperingen innehåller en sammanflätad gruppering kan du upprepa kommandot för undergrupperna. Kommandot avgrupperar inte objekten permanent.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Enter Group.

Icon Enter Group

Gå in i gruppering


Symbolen Tips

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Stötta oss!