Upphäv gruppering

Delar upp den markerade gruppen i enskilda objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Group - Ungroup (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Ungroup (drawing documents).

Open context menu - choose Ungroup.

Ikon

Upphäv gruppering


Om du vill dela upp sammanflätade grupper inuti en grupp måste du upprepa kommandot för varje underordnad grupp.

Please support us!