Upphäv gruppering

Delar upp den markerade gruppen i enskilda objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Från kontextmenyn:

Choose Ungroup.

Från gränssnittet med flikar:

Från verktygslisterna:

Icon Ungroup

Upphäv gruppering


Om du vill dela upp sammanflätade grupper inuti en grupp måste du upprepa kommandot för varje underordnad grupp.

Stötta oss!