Upphäv gruppering

Delar upp den markerade gruppen i enskilda objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Ungroup.

Icon Ungroup

Upphäv gruppering


Om du vill dela upp sammanflätade grupper inuti en grupp måste du upprepa kommandot för varje underordnad grupp.

Stötta oss!