Gruppera

Grupperar de markerade objekten så att de fungerar som ett kombinerat objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Group - Group (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Group (drawing documents).

Open context menu - choose Group - Group (form objects).

Ikon

Gruppering


De enskilda objektens egenskaper behålls även när du har grupperat dem. Du kan sammanfläta grupper, det vill säga ha en grupp inuti en annan grupp.

Please support us!