Gruppera

Grupperar de markerade objekten så att de fungerar som ett kombinerat objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Från kontextmenyn:

Choose Group.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Draw - Group.

Från verktygslisterna:

Icon Group

Gruppering


De enskilda objektens egenskaper behålls även när du har grupperat dem. Du kan sammanfläta grupper, det vill säga ha en grupp inuti en annan grupp.

Stötta oss!