Gruppera

Grupperar de markerade objekten så att de fungerar som ett kombinerat objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Group (for text box and shapes).

Icon Group

Gruppering


De enskilda objektens egenskaper behålls även när du har grupperat dem. Du kan sammanfläta grupper, det vill säga ha en grupp inuti en annan grupp.

Stötta oss!